Svenska Tranarbetsgruppen

Svenska Tranarbetsgruppen är en grupp inom Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) och därmed inom BirdLife International. Gruppen samverkar med andra nationella grupper bl a genom den Europeiska Tranarbetsgruppen och International Crane Foundation.

Den Svenska Tranarbetsgruppen samordnar ringmärkning av tranor och tranforskning i Sverige, ger information om tranor samt verkar för att tranorna och deras livsmiljöer skyddas.

Den är en sammanslutning av tranintresserade och ger ut en årlig rapport. Är Du intresserad av att aktivt arbeta med tranor? Kontakta någon av personerna i kontaktlistan under Tranarbetsgruppen.

Kunskaperna om tranan finns bland annat sammanställda i boken Tranan, VF suppl. nr 7, 1993. Den finns även i bibliofilupplaga. Den kan beställas från Tranarbetsgruppen.