Färgringmärkning av tranorTrots att tranan är en av våra mest välbekanta fåglar finns det ännu många brister i vår kännedom om arten. En stor del av den kunskap som saknas kan man endast få om man kan urskilja och känna igen den enskilda individen i flocken eller på häckningsplatsen. Då kan man bland annat få kunskap om:

Vart flyttar de och var rastar de?

Hur gamla kan de bli?

Vid vilken ålder börjar de att häcka?

Återvänder till födelsetrakten, när de blir är könsmogna?

Går det att skilja hanar och honor?

När och var lämnar föräldrarna sina fjolårsungar?

När, var och hur ruggar de?


Fotot taget vid Gallocantasjön, Spanien, den 29 februari 1998 av Ramon Torres Valdivia, Barcelona. Tranan har på vänster ben den röda nationsfärgen för Sverige, på höger ben den individuella märkningan blå-grön-svart (uppifrån).Tranan på fotot ovan är Paul, taget av tranfotografen Sture Traneving i Gallocanta, Aragon, Spanien den 4 november 1998. Årsunge till höger.

Historien om Paul.


Tranan med färgringarna blå-vit-grön märktes den 9 juli 1995 i Håcksvik i sydöstra Västergötland av den mycket aktiva trangruppen i Tranemo med Sigvard Lundgren som en av eldsjälarna. Den fick namnet Paul. Den hade ett syskon som märktes samtidigt med blå-vit-röd färgkombination. Nästa vår mellan den 10:de och 29:de mars 1996 sågs den vid Lac du Der-Chantecoq i nordöstra Frankrike. Den 7 april hade den flyttat något åt norr, då sågs den vid Etain, Meuse, Frankrike, i en grupp om 90 tranor, nästan bara ungfåglar. Det dröjde till i slutet av april och början av maj 1997 innan den sågs i Länghem, Tranemo. Det ligger cirka 25 km norr om födelseplatsen. Under sommaren sågs Paul inte, men i slutet av augusti ingick den i en höstflock på drygt 50 individer i Kalv, ca 10 km söder om Håcksvik. Ett år senare, mellan den 30 augusti och 26 september 1998, uppehöll sig Paul i en höstflock om ca 100 tranor i Östra Frölunda ca 10 km sydväst om Håcksvik. I denna grupp som ofta går på stubbåkrar och letar spillsäd brukar andra färgringmärkta tranor också ingå. Paul hade inte någon partner, men kommer sannolikt att bilda par till sommaren 1999. Flyttningen från hemmamarkerna skedde i månadsskiftet september-oktober och den 9 oktober observerades Paul på Rügen, Tyskland. Den 4 november 1999 togs fotot ovan av Sture Traneving i Gallocanta, Spanien. Tranan Paul på fotot var alltså drygt tre år då. Viktigt vid observation och rapportering. Som du ser på fotot av Paul finns det mycket att tänka på vid observation och rapportering. Vilka ben sitter ringen/arna på? Vilken färg har ringen/arna? Vilken ålder bedömer du att tranan har? Är den tillsammans med föräldrar eller syskon? Hur många tranor är det i flocken? Finns det någon mer ringmärkt trana i närheten? När, var och under vilka förhållanden gjordes observationen (väder, ljus, avstånd, typ av kikare)? I Sverige ringmärks hittills uteslutande ungfåglar. Märkningen sker vid 5-6 veckors ålder genom att springa ifatt dem. För att öka kunskapen om tranorna i häckningsområdet drivs undersökningar bland annat i Tranemotrakten i sydöstra Västergötland, i Västmanland och i Västerbotten. Färgringmärkning är en förutsättning för att kunna lära mer om tranornas liv. Nationsmärkning. Paul har på sitt vänstra ben, på tibian, en röd ring. Detta är den nationella färgen för ungfåglar ringmärkta i Sverige (och i Norge). Eftersom hela denna serie är utnyttjad används efterhand nya färgkombinationer, röd-vit-röd, röd-blå-röd eller röd-svart-röd som nationell färgkod för Sverige (och Norge) .

De nationella koderna som man kommit överens om i Europeiska tranarbetsgruppen är: Ryssland: vit. Estland, Lettland och Lithauen: vit-svart-vit. Finland: gul, gul-röd-gul och gul-svart-gul. Tyskland: blå, blå-vit-blå, blå-svart-blå eller blå-blå-annan färg. Polen: grön. Fåglar märkta i vinterkvarteren märks med vit-röd-vit för den östra flyttningsvägen (bl a Israel) och grön-röd-grön för den västra (bl a Spanien).

Tranan i centrum är märkt på vänster ben med den nya nationskoden för Sverige, rött-vitt-rött och på höger med en individuella koden vit-röd-blå. Foto: Sture Traneving, Hohendorf, Germany, 15th of October 1999.

Individuell märkning


På tranans högra ben sitter den individuella koden bestående av tre färgringar (vitt, gult, rött, blått, grönt eller svart). Vissa av dessa färger är svåra att skilja, speciellt grönt och blått, men under sämre förhållanden t ex långt avstånd eller dåligt ljus, även svart. När den vita ringen blir smutsig kan den förväxlas med den gula. Ringarna skall alltid rapporteras uppifrån och ned, således i detta fall: blå, vit, grön. I Sverige visar den individuella färgkombinationens översta ring i vilket område tranan är märkt. Några undantag finns från den principen. Tranor märkta i Västerbotten (första år 2000) har försetts med röd ring överst. De flesta av de som har märkts i Västmanland har svart ring överst. De flesta tranor i Sverige har märkts i Tranemotrakten med blå (några grön eller vit) ring överst . De som har märkts vid Hornborgasjön med omnejd har vit ring överst. Eftersom tranor märkta i Norge har samma nationskod som de märkta i Sverige, har sedan 1999 de norska försätts med gul ring överst i den individuella koden.


Göran Nord med en nymärkt trana i trakten av Tranemo 1998.
Foto: Ingemar Lind


Alfanumeriska ringar.


1986 t o m 1996 har alfanumeriska ringar används som individuell märkning med koderna F01 - F90, med något undantag i serien. Ringarna som användes i Sverige är röda och har boksats/sifferkombinationen ingraverat i plastringen. Denna ingravering var under de första åren vit, men dessa ringar är idag mycket bleka och svåra att avläsa.

Ringmärkningscentralens individuella märkning.


RC finns vid Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Den förser ringmärkare med olika storlek på aluminiumringar med ett individuellt nummer inpräglat för märkning av de flesta svenska fågelarter. Du ser denna ring på Paul ovan tarsen (tårna) på vänster ben. Eftersom det har visat sig att dessa ringar kan tryckas upp och fastna mot leden, har de ersatts av den övre röda ringen i nationskoden, som är av aluminium och bär Ringmärkningscentralens individuella nummer.

Rapportera rastplatser för tranor!


Kännedom om var tranor samlas i större flockar är viktig. Det kan både handla om rastplatser under flyttningstid och platser där tranor samlas under andra tider. Därför ber vi Dig att rapportera platser i Sverige, där mer än ett tiotal tranor uppehåller sig. Rapportera till SVALAN, eller till någon i Svenska tranarbetsgruppen.


Tranan på fotot har på vänster ben en stor röd ring vilket innebär att den är märkt i Sverige. På höger ben har den en individuell färgkombination som alltid läses uppifrån, d v s svart-gul-blå. Den är märkt av trangruppen i Västmanland (Daniel Green) i Asköviken, Västerås den 19 juli 1997. Den 17 april 1998 var den vid Hornborgasjön. Den 29 april samma år var den tillbaka i födelsetrakten vid Asköviken och den 20 maj hade den flyttat sig till Kvismaren söder om Örebro. 1999 i mars var den åter i hemmamarker vid Asköviken. Tranan är fotograferad av Sture Traneving vid Hornborgasjön den 10 april 1998.


Fotografiet taget den 4.april, 2000 vid Hornborgasjön av vår internationellt mest kände tranfotograf Sture Traneving (aktiv i Sv. tranarbetsgruppen). Tranan har på höger ben den individuella koden blå-gul-grön och är ringmärkt den 28 februari 1991 vid Gallocantasjön i Aragon, norra Spanien. Den har ej försetts med nationsring eftersom den inte är märkt i sitt häckningsområde. Den är iakttagen vid Hornborgasjön under april månad 1993, 1995, 1997, 1999 och 2000.