Rapport av ringmärkta tranor
Här hittar ni den informationen som vi vill att ni skall skicka med när ni rappporterar ringmärkta tranor.


Vi tar emot alla rapporter och fördelar dem vidare till de berörda ringmärkarna.
Från och med nu svarar respektive märkare själv till observatörerna om sina tranor.

Här kan ni se vilken toppfärg i individkoden (höger tibia), som tillhör vilken ringmärkare.

Blå - Tranemo
Grön - Tranemo
Vit (med landskoden vänster ben röd-röd-röd och röd-vit-röd) - Tranemo
Vit (röd-blå-röd, röd-svart-röd) - Hornborgasjön och Tåkern
Gul (röd-blå-röd, röd-svart-röd, röd-röd-vit, röd-röd-blå) – Norge
Gul (röd-vit-röd) - Dalsland och Norge
Svart - Västmanland
Röd - Norrland, Västerbotten


Skicka in rapporten genom att kopiera nedanstående information och klistra in det i ett mail till:
sigvard.lundgren@telia.com


RAPPORT
År, dag och klockslag för observationen:

Plats (land, län, plats helst i coordinater eller angiven från närmast större ort)

Rapporten insänd av:
Namn:

Adress:

Postnummer och ort:

Tel, fax, epost:

(Med)observatör/er


Observera!
Färgringarna läses uppifrån och ned.
Vänster resp höger är tranans vänstra resp högra ben!


färger på ring/ar på tranans vänstra ben: färger på ring/ar på tranans högra ben:
Överst: Överst:
Mellan: Mellan:
Underst: Underst:


Metallring syns på vänster/höger tars

nej: syns ej:


Nummer på aluminiumring:


Bedömd ålder på tranan

Ungfågel (juv):_____________________Vuxen (ad):___________________

kikare/optik

sikt- och ljusförhållanden:


Övriga upplysningar (antal tranor, gruppen, familjetillhörighet, aktiviter etc


Tack för din rapport!

Du kommer att få uppgifter om den rapporterade tranan


Men ni kan även använda er av följande excelfil.
Spara då excelfilen Blankett.xlspå er dator och bifoga den till nedanstående mailadress.

sigvard.lundgren@telia.com