Tranan (Grus grus) - en presentation

Grus grus - "vår" tranan Den euroasiatiska tranan, "vår" trana, Grus grus, är en av 15 arter tranor. Den blir cirka 1,20 m hög och väger mellan 4 och 6 kilo. Den har ett intressant beteende, bl a dansen. Den sägs hålla ihop parvis hela livet, men någon bestämd dokumentation om detta finns ännu ej. Tack vare ringmärkning kommer svaret inom några år att finnas. Det finns en annan ras (eller underart) av Grus grus, det är Grus grus lillfordi, som förekommer öster om Uralbergen. Den är svår att skilja från "vår" trana, men är något mindre.
Foto: Sture Traneving
Den röda mössan Tranan har en röd "mössa" som består av röd, vårtig hud. Färgintensiteten och storleken på det röda området kan varieras med den kraftiga nackmuskeln. Möjligen kan det vara så att hanen under t ex dansen visar mer rött än honan. Hanen är normalt något större, men det kan vara svårt att skilja dem åt. Tranan blir könsmogen vid tre-fyra år. Från det att ungarna lämnar sina föräldrar under eller innan den första vårflyttningen, tills de bildar par, håller de samman i ungfågelflockar. Dessa flockar anländer under senare delen av april - början av maj till Sverige där de provianterar i jordbruksområden vid slättsjöar, bl a Hornborgasjön, Tåkern och Kvismaren. Genom färgringmärkningen ökas efterhand kunskapen. Bl a har det visat sig att flera märkta tranor vid 2-3 års ålder har återvänt till det område där de några år tidigare kläcktes.
Foto: Sture Traneving Den bruna ryggen När tranparet anländer till häckningsområdet börjar vissa individer att färga in ryggfjädrarna med "rödjord", järnoxid (hydroxid)-haltig jord. Ryggfjädrarna infärgas så starkt med pigmentet att den bruna ryggen kan ses under påföljande vår. Det är ett ändamålsenligt kamoflage under ruvningen. Stjärtplymen Tranans stora stjärtplym är imponerande. När man studerar en flygande trana kan man se att dess stjärt är kort. När den har landat och den har fällt in vingarnas, bildas så den imponerande stjärtplymen av de långa inre armpennorna. Ruggningen Tranan ruggar under sommarhalvåret vartannat år. Den tappar helt eller delvis flygförmågan, drar sig undan och är svår att få se.
Foto: Sture Traneving Häckningen Tranan lägger normalt två ägg. Hoten för kycklingarna är många, men tranföräldrarna skyddar sina ungar intensivt, till och med vid angrepp från räv. Det är inte sällsynt att se familjer med två ungar på vinterkvarteren i Sydvästeuropa. Det förekommer familjer med tre ungar, men den tredje ungen antas ibland vara "adopterad". Dock förekommer troligen familjer med tre egna ungar. Studier med hjälp av ringmärkning kan ge svar på frågan.


Akvarell av Göran Lundin

Jordens 15 tranarter

1. Eurasiatisk, eller "vanlig" trana, Grus grus. Se ovan.
2. Svarthalsad trana, Grus nigricollis. Häckar i Tibet och inom andra högområden i Kina.
3. Munktrana, Grus monacha. Häckar inom några områden i Kina och f d Sovjetunionen.
4. Prärietrana, tidigare kallad Sandhilltrana, Grus canadensis. Nordöstra Sibirien och i huvuddelen av Nordamerika.
5. Trumpetartranan, Grus americana. Häckar inom några områden i Kanada och USA. Hotad, men ökar efter skydd.
6. Japansk trana, Grus japonensis. Stannfågel i Japan. Häckar även i Sibirien och Mandchuriet. Hotad.
7. Glasögontrana, tidigare kallad vithalsad trana, Grus vipio. Häckar i nordöstra Mongoliet samt Sibirien. Övervintrar bl a i Korea och i Japan, där den utfordras. Del av populationen hotad.
8. Sarustrana, Grus antigone. Stannfågel i Centrala Indien och en population i Australien.
9. Brolgatrana, Grus rubicunda. Australien och Nya Guinea.
10. Snötrana, Grus leucogeranus. Häckar i västra resp östra Sibirien och Kina. Hotad, men har hittats i nya områden.
11. Vårttrana, Bugeranus carunculatus. Södra Afrika och Etiopien. Hotad?
12. Jungfrutrana, Anthropoides virgo. Häckar i ett bälte från Svarta Havet till nordöstra Kina. Övervintringsområden i västra Indien och vid Blå Nilen.
13. Paradistrana, Anthropoides paradisea. Sydafrika. Minskar. Hotad?
14. Nordlig krontrana, Balearica pavonina. Två raser: Västafrikansk och Sudansk. Förekommer i ett bälte genom centrala Afrika.
15. Sydlig krontrana, Balearica regulorum. Sydafrikansk och Östafrikansk ras. Båda förekommer delvis inom samma områden i östra delen av Sydafrika.