Litteratur om trananTranorna vid Hornborgasjön


Tranornas rastande vid Hornborgasjön är en händelse som varje år lockar över 100 000 natur- och fågelintresserade människor att betrakta dessa fascinerande fåglar.

Två av Sveriges mest erfarna tranräknare, Alf Karlsson och Clas Hermansson, har skrivit en bok där de delar med sig av sina kunskaper om tranor i allmänhet och tranräkningarna vid Hornborgasjön i synnerhet.

Med ett lättfattligt språk och ett rikt bildmaterial berättar författarna om tranan i Sverige och Europa. Vi får lära oss om häckning, flyttning och ringmärkning. Räkningarna av rastande tranor vid Hornborgasjön ägnas ett stort utrymme i boken och man fylls av beundran för dessa människor som år efter år genom ideellt arbete genomfört tranräkningarna och därmed ökat vår kunskap om denna ståtliga fågel.

Sammanfattningsvis vill jag säga att detta är en mycket läsvärd bok som ger svar på de flesta frågor man kan ha om tranor och deras liv.

Det är en bok som jag varmt rekommenderar till alla tranintresserade.

Hermansson, C. & Karlsson, A. (2013) Tranorna vid Hornborgasjön


/Recensionen skriven av Björn-Åke Andersson


För att hålla referenslistan aktuell är vi tacksamma för nya litteraturuppgifter, kompletteringar och rättelser.
Förteckningen gäller endast uppgifter om den trana Grus g. grus som finns i vår del av världen.