Tranan F36

F 36 – den äldsta kända tranan


                                             Foto av F36 är taget vid Trandansen, Hornborgasjön, 31 mars 2012. Fotograf: Thor Östbye.

I oktober 2013 sågs denna trana i norra Tyskland och har nu åldersrekordet med 24 år och 98 dagar.

Under åtskilliga år har F 36 varit den äldsta kända tranan av vår art i vilt tillstånd. Den märktes 11 juli 1989 i Malung, Dalarna, av Börje Flygar. Den fick en röd ring med vit inskription F 36 på höger ben. Det är svårare att läsa av denna ringtyp än de som har en kombination av tre färgade ringar. Därför har den nästan enbart kunnat identifieras vid Hornborgasjön där inte minst fotografer i gömsle kunnat komma nära och också fotograferat den.

Sedan många år är ringen inte längre röd. Den är istället helt grå. Tecknen kan ses som fördjupningar om man är nära. Dessutom har delar av ringens nedre del brutits loss. Tack vare utmärkta foton har den ändå kunnat identiferas vid några tillfällen, nu senast i norra Tyskland. Under tiden 1-17 oktober 2013 uppehöll den sig i Günz, Nordvorpommern, väster om Stralsund. Tranan är välkänd bland tranentusiaster och sågs av många. De foton som gjorde att den säkert kunde identifieras togs av Hartwig Wilken. Intressant är att den alltid sågs tillsammans med en annan trana och en årsunge, vilket betyder att tranor kan vara fertila långt efter 20-årsåldern.

Tyvärr hade ringen förlorat ytterligare en liten bit i oktober jämfört med när den sågs föregående gång, vid Hornborgasjön 31 mars 2012. Risken är uppenbar att ringen kommer att ytterligare försämras så att det så småningom blir omöjligt att säkert identifiera tranan. Förhoppningsvis lyckas någon fotografera den vid Hornborgasjön under våren.

F 36 har inte setts under vår eller sommar på en plats som kan ge en fingervisning om var den häckar. Det är dock troligt att den häckar någonstans i Dalarna, kanske i relativ närhet av födelseplatsen.

Sigvard Lundgren


Tranan Marita

En tranas liv

I slutet av maj 2003 kläcktes två tranungar i Passjö, Mossebo. Familjen sågs så småningom bl.a. i Hinkelsbo av Marita Land och i mitten av juli fanns en grupp tranmärkare på plats i Passjö för att försöka ringmärka ungarna. I gruppen ingick förutom vi från Tranemo tre forskare från Viltskadecenter i Grimsö och Göran Lundin, dåvarande ordförande i svenska tranarbetsgruppen. Familjen fanns på plats, båda ungarna märktes och en fick arbetsnamnet Marita. Färgringarna var på vänster ben röd-blå-röd och på höger blå-vit-svart (RBuR-BuWBk). Tranan var en hane, vilket kunde konstateras efter genanalys av Staffan Bensch, professor vid Molecular and Evolution Lab. vid Lunds universitet.

I mitten av maj 2012 hittade Göte Andersson en död trana vid Åsatorpet inte så långt från Hässleås, Tranemo. Den låg under en kraftledning och hade uppenbarligen flugit på denna och förolyckats. Först noterade inte Göte att tranan hade ringar och det var inte konstigt, alla ringar var mycket mörka och avvek inte mycket från benens färg. När han väl såg ringarna och märkte att de var färgade kunde han också skrapa fram den ursprungliga färgen. Undertecknad blev inkopplad och tranans identitet kunde fastställas. Eftersom tranor ej längre hör till Statens vilt kunde Göte få tranan konserverad och den finns nu i Hässleås. Tranan blev nästan nio år, vilket inte är en särskilt hög ålder för arten. Man skulle kunna säga att den befann sig mitt i livet.


                                                      Tranans ben och ringar som de såg ut när Göte Andersson hittade tranan.

Tranan var häckande och när den flög på ledningen låg sannolikt partnern och ruvade. Man kan naturligtvis undra varför en trana flyger på en ledning när den flyger för att födosöka på en välkänd plats. Min teori, som jag är mycket övertygad om stämmer, är att vid detta tillfället var det dimma som medförde att tranan inte kunde se ledningarna innan det var för sent. Flera liknande dödsfall är kända. Detta innebar att partnern inte kunde ruva klart äggen. Tranpar byter av varandra under ruvningen så att de har möjlighet att söka föda. Häckningsplatsen var Långebro mader, söder om Algutstorpasjön. Tranan etablerade sig 9 km från födelseplatsen, vilket är typiskt för hannar. De brukar oftast häcka ganska nära födelseplatsen medan honor flyttar längre bort. Senare under sommaren sågs partnern, i varje fall den troliga (ej ringmärkt), tillsammans med en trana som också var ringmärkt, men någon omhäckning med den nya partnern skedde inte.

Sist i denna artikel finns en sammanställning av var tranan RBuR-BuWBk (Marita) setts. Jag ska kommentera delar av livsödet. Den första vintern fanns den i Spanien och den sågs där också nästa vinter samt 2007. Vid alla tillfällen sågs den vid Gallocanta i nordöstra delen av landet och den har sannolikt övervintrat betydligt längre åt sydväst. Som ettåring finns det inte några rapporter från Sverige, vilket kan betyda att den tillbringade sin första sommar i Tyskland. Några tranor märkta i våra trakter har gjort det. Under de tre följande åren var den i våra trakter under vår och sommar, men sågs på ett flertal ställen. Man skulle kunna tänka sig att den bekantade sig med trakten. Den första häckningen skedde troligen 2008, men redan då var ringarna så smutsiga av det extremt mörka mossvattnet att de inte kunde läsas av. Under varje sommar har nämligen en ringmärkt trana setts på platsen, men det har inte gått att ringarnas färger även om det har sedan flera år varit misstänkt att det varit just RBuR-BuWBk (Marita).

Under de år tranan levt har den blivit fotograferad ett flertal gånger. Några av fotografierna finns i denna artikel.


                Tranan RWR-BuWBk (Marita) i Günz, norra Tyskland oktober 2007. Foto Carsten Linde

Särskilt tack till Göte Andersson och de fotografer vars foton finns med i artikeln.

                                                                                                                                SIGVARD LUNDGRENRöd-blå-röd         blå-vit-svart                2003-07-12        Mossebo, Tranemo        Marita, hane

2003: 25/9 Hohendorf, Bussin and Kindshagen, Nordvorpommern, Tyskland.

2004: 18-19/1 Gallocanta, Aragon, Spanien.
17-30/3 Hohendorf and Günzer Seewiesen, Nordvorpommern, Tyskland.
6/4 Rietzer See, Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland.
10/9 Batevitz, Nordvorpommern, Tyskland.
11/9 Linum, Havelland, Brandenburg, Tyskland.
16/10 Drosnay, Lac du Der, Champagne, Frankrike.
1/11-19/12 Gallocanta, Aragon, Spanien.

2005: 27-28/2 Gallocanta, Aragon, Spanien.
1/4-1/5 Ambjörnarp, Tranemo, Västergötland.
5/7-30/9 Månstad, Tranemo, Västergötland.
3-14/10 Günz, Nordvorpommern, Tyskland.

2006: 7-18/3 Brockumer Fladder, Düversbruch and Schierholz, Diepholz, Niedersachsen, Tyskland.
26/4 Tranemo, Västergötland. With partner.
18-21/6 Limmared and Månstad, Tranemo, Västergötland.
16/9-1/10 Månstad and Limmared, Tranemo, Västergötland.
4/11-31/12 Rathlosen, Strange, Barver and Gr. Lessen, Diepholz, Niedersachsen, Tyskland.

2007: 21/1-17/2 Sudbruch/ Oeftinghausen, Heimstatt and Mittleres Wietingsmoor, Diepholz, Niedersachsen, Tyskland.
28/3-14/5 Mossebo, Tranemo, Västergötland. With partner.
20/5 Limmared, Tranemo, Västergötland.
10/9-31/10 Günz, Günzer Seewiesen, Bisdorf and Hohendorf, Nordvorpommern, Tyskland.
16/11 Reguera, Gallocanta, Aragon, Spanien.
29/11 Onesse et Laharie, Arjuzanx, Les Landes, Aquitaine, Frankrike.

2008: 1/11 Oppenweher Bruch, Minden-Lübbeke, Nordrhein-Westphalen, Tyskland.

2012: 5/4 Tranemo, Västergötland. With partner. Rings very dark.
Död 14/5 Tranemo, Västergötland. Dödsorsak: collision med el-ledning. Häckande.


                                                                                               Foto Sigvard Lundgren
       Tranan RWR-BuWBk (Marita) i sitt nya hem. Som ni ser på bilden så har konservatorn misslyckats något då tranans hals blivit för kort.

Tranan Bengt

Sommaren 2008 den 29 juni ringmärktes en trana i Sjötofta. Även fast antalet tranor som man får återfynd på är stort, så kan man aldrig veta med säkerhet om en trana någonsin kommer att återses. Vid ringmärkningstillfället tas ett litet blodprov och senare kan man få reda på t.ex. tranans kön. Detta vet man dock inte när tranan får sitt namn och Bengt verkade passande då en av deltagarna vid ringmärkningen hette Bengt.

Bengt visade sig vara en exhibitionist.

Den 5 september 2008 sågs Bengt i Värnamo.

Den 16 september 2008 fotades Bengt i Gross Mohrdorf i Tyskland. Han stannade där en månad. Han sågs tillsammans med andra tranor, ibland så många som 10.000 tranor.

Den 2 mars 2009 sågs Bengt under minst 4 dagar i La Lagunica i Gallocanta Spainien.

Den 12 mars 2009 sågs Bengt i Blesme, Frankrike.

Den 29 september 2009 sågs Bengt i Daskow, Tyskland.

Den 29 oktober 2009 sågs Bengt i Brockstreck, Tyskland.

Den 13 mars 2010 sågs Bengt i Las Hoyuelas, Spanien. Han var då 2112 km hemifrån.

Den 15 mars 2010 sågs Bengt i Sotonera, Spanien.

Den 17 september 2011 till den 2 oktober 2011 var Bengt i Buschenhagen, Nisdorf och Heidberg, Tyskland
Bengt sågs tillsammans med en annan svensk trana RRR-BuWR. Denna tranan heter Gullbrandsbo 08 och märktes 2 veckor efter Bengt märktes och det var dessutom bara 12 kilometer mellan märkplatserna. Kul att de hittat varandra i Tyskland 3 år senare.

Den 10 januari 2012 var Bengt i Las Bodeguillas, Spanien